Menu

dr. paul j. de keyzer

header photo

Informatie voor patiënten en verwijzers
Information for patients and referring physicians

Welke problemen worden behandeld?

In het algemeen betreft het mensen die zijn vastgelopen in het leven.

Dit vastlopen kan zich uiten in:

 • depressieve klachten
 • lusteloosheid
 • psychosomatische klachten
 • verwardheid
 • emotionele spanning
 • geheugen- en concentratiemoeilijkheden
 • chronische pijnstressrelatieproblemen met de partner of in het gezin
 • vragen rondom (seksuele) identiteit
 • buitennormale ervaringen (zoals het horen van stemmen)
 • psychosen
 • persoonlijkheidsproblemen

Why consult a psychiatrist?

Most people consult me because they have gotten stuck in life.

This ‘getting stuck’ can manifest itself as:

 • depression
 • listlessness
 • psychosomatic complains
 • confusion
 • Emotional stress
 • memory and concentration difficulties
 • chronic pain
 • stressfull relationship with the partner or family members
 • questions about (sexual) identity
 • abnormal experiences (such as hearing voices)
 • psychoses
 • personality disorder

Kan iedereen een afspraak maken?

De meeste patiënten worden doorverwezen door hun huisarts, maar in principe mag iedereen contact met mij opnemen voor een consultatie of behandeling.

Can anyone make an appointment?

Most patients are referred by their family doctor, but basically everyone can contact me for a consultation or treatment.

Wat wordt geboden?

Vooreerst wordt u uitvoerig onderzocht. Daarbij worden uw problemen  zowel lichamelijk als emotioneel bekeken. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan de wijze waarop u uw klachten ervaart. In overleg kan een ander deskundige, psycholoog ingeschakeld worden.  Eens duidelijk is wat de problemen zijn wordt gekozen voor een biologische behandeling met medicijnen, psychotherapie of een combinatie van beide. 

Het individueel gesprek is het belangrijkste ingrediënt van de behandeling maar wanneer tussenmenselijke problemen een rol blijken te spelen kan worden besloten de personen uit de leefwereld er bij te betrekken. In de behandeling wordt uitvoerig stilgestaan bij persoonlijke belevingen en gedachten. De therapeutische relatie wordt gebruikt om andere levensperspectieven te openen en onbewuste verlangens te verhelderen. De betekenis van symptomen wordt uitvoerig onderzocht in relatie met het blijven voortbestaan van de problemen.

Het kan zijn dat bij de intake een psychoanalyse of een psychoanalytische behandeling wordt voorgesteld. Dergelijke behandelingen worden uitgevoerd met als basis de inzichten van Sigmund Freud en Melanie Klein.

What is offered?

First, a full mental exam is performed with focus on emotional as well as physical issues. We will concentrate on the way you experience your symptoms. A psychologist can be consulted if necessary. Once we have a clear view of the problem, a treatment plan will be discussed; be it psychopharmacological, psychotherapy or a combination of both.

The individual interview is the main ingredient of the treatment. However, if interpersonal relations appear to play a role, relevant people from your environment can be asked to be included. During therapy, personal experiences and thoughts are addressed in detail. The therapeutic relationship is used to open up different life perspectives and clarify unconscious desires. The meaning of symptoms is extensively investigated in relation to the continuation of the problems.


Psychoanalysis or a psychoanalytical treatment can be proposed at intake. Such treatments are based on the insights of Sigmund Freud and Melanie Klein.

Betaling

De kosten, zowel voor biologishe behandeling met medicijnen als voor psychotherapie worden betaald door het Ziekenfonds. Van de patiënt wordt een eigen bijdrage per zitting verlangd.

Payment

The fee for both pharmacological as well as psychotherapeutic treatment are paid for by the national health service (RIZIV). A contribution is required from the patient at each session.